Nesprávná výslovnost u dospělých

Komu je nácvik určený
 • dospělým, kteří mají objektivní vadu výslovnosti
 • dospělým, kteří mají subjektivní pocit z nesprávné výslovnosti
 • dospělým, kteří chtějí zkultivovat svůj mluvní projev
Jak nácvik správné výslovnosti probíhá
 • frekvence jednotlivých sezení se přizpůsobuje časovým možnostem klienta a závisí mj. na tom, jak rychle on potřebuje zvládnout svou výslovnost
 • výhodou jsou častější návštěvy logopedické ambulance v intervalech 1-2krát týdně, postupně se mohou prodlužovat
 • terapie jsou v trvání 60 minut a klient se během nich naučí základní metodiky nácviku
Plán terapie /příklady/
 • orofaciální myoterapie, práce s dechem
 • ovládnutí motoriky mluvidel
 • příprava a vyvození problematické hlásky
 • užití vyvozené hlásky v různých pozicích ve slovech
 • fixace nacvičené hlásky
 • její automatizace a podpora postupného nástupu správně artikulované hlásky ve spontánní řeči
Metody /příklady/
 • porozumění a souhra pokynu /mozek/ a výkonu /mluvidla/
 • motivace klienta
 • cviky, které podpoří schopnost klienta zacílit jazyk do správné artikulační pozice
 • využití odezírání /zrakové stimulace/ správně artikulované hlásky
 • využití schopnosti vnímat polohu a pohyb mluvidel
 • součinnost dýchání, fonace a artikulace
 • simulace situací podstatných pro klienta a jeho verbální reprezentaci
 • podpora vědomí důležitosti formální /vnější/ stránky řeči