O nás

PhDr. Ludmila Kotlínová

 • Pedagogická fakulta UK Praha, obor speciální pedagogika.

 • Státní zkouška z  logopedie, surdopedie, somatopedie a tělesné výchovy.

 • Členka odborné společnosti – Asociace klinických logopedů ČR.

 • Atestace v oboru klinická logopedie.

V rámci celoživotního vzdělávání absolutorium odborných stáží a certifikovaných kursů se zaměřením na dospělou populaci, např.:

 • neurologie pro klinické logopedy

 • dysartrie

 • afaziologie A+B doc. Zsolt Csefalvay

 • synergická reflexní terapie

 • neurogenní poruchy komunikace u dospělých

 • kognitivní poruchy a demence IX

 • a další

1999 zakládající člen občanského sdružení Záře, od roku 2000 do konce října roku 2010 předsedkyně tohoto sdružení, tvůrce nápadu a struktury tzv. logopedických pobytů, orientovaných převážně na klienty s afázií. V letech 1996 až 2010 klinický logoped na rekondičních pobytech.

15 let praxe na Klinice rehabilitačního lékařství FN Královské Vinohrady jako klinický logoped specializující se na dospělou populaci převážně po cévních mozkových příhodách a jiných neurologických diagnozách.