Služby

Logopedická ambulance poskytuje tyto služby :

 • konzultační a poradenskou činnost pro dospělé osoby v oblasti poruch komunikace
 • komplexní logopedická vyšetření
 • cílená a kontrolní vyšetření (i na vyžádání lékaře)
 • individuální logopedickou reedukaci /terapii/ 
 • synergickou reflexní terapii zaměřenou na orofaciální /obličejovou/ oblast - viz sekce odkazy
 • výuku správné výslovnosti cizinců
 • nácvik odezírání pro ohluchlé
 • nácvik kompenzačních komunikačních strategií
 • trénink kognitivních funkcí
 • logopedickou reedukaci v rodině
 • nácvik správné výslovnosti dospívajících a dospělých
 • týdenní intenzivní logopedickou reedukaci - viz sekce aktuality
 • konzultace klientům, kteří mají změněnou výslovnost v důsledku zubní protézy nebo zubní náhrady
 • vyšetření řeči pro uchazeče o studium na VŠ

 

Nejčastější příčiny logopedické terapie u dospělých:

 • stavy po cévní mozkové příhodě
 • Parkinsonova nemoc /syndrom/
 • RS - roztroušená skleróza
 • náhlá ztráta sluchu
 • nesprávná výslovnost a tempo řeči
 • narušení či ztráta komunikačních dovedností v důsledku jiných neurologických onemocnění, úrazů, operací