Články

Logopedická péče, faktor osobního rozvoje

Logopedická péče je dobrovolná. Slovo dobrovolný /podle zavedeného významu – naznačuje, že prováděná činnost není z donucení /vyjadřuje, že je na vůli každého, jak se  rozhodne. Bývá ale také doporučená, navržená –  lékařem, psychologem, zaměstnavatelem, blízkým okolím.... Je potom na...

Rekondiční pobyty

Co si představíme pod pojmem rekondiční pobyty ?   Rekondiční pobyty jsou vícedenní setkání pořádaná různými občanskými sdruženími. Jejich smyslem a cílem je udržení či zlepšení stávající kondice pacientů /klientů/ s různým druhem zdravotního postižení či oslabení. Pobyty, o kterých...

Správná výslovnost a tempo řeči dospělých

Nácvik správné výslovnosti a tempa řeči u dospělých s obvyklými fyzickými, psychickými a mentálními schopnostmi není běžnou náplní logopedických terapií. Dospělý jedinec většinou nemá potřebu měnit nebo upravovat svou nesprávnou výslovnost. Důvodem může být i to, že nejbližší na vadu...