Logopedická péče, faktor osobního rozvoje

Logopedická péče je dobrovolná. Slovo dobrovolný /podle zavedeného významu – naznačuje, že prováděná činnost není z donucení /vyjadřuje, že je na vůli každého, jak se  rozhodne. Bývá ale také doporučená, navržená –  lékařem, psychologem, zaměstnavatelem, blízkým okolím.... Je potom na každém z nás dospělých, jak se rozhodneme. Pravdou je, že účinná .- ve smyslu efektivní – logopedická terapie závisí na několika faktorech.

Prvním z nich je vlastní chtění – chci , přeji si mluvit lépe, srozumitelněji, obsažněji...

Druhým faktorem, pokud se rozhodneme /vnitřně chceme/ nebo jsme popostrčeni k tomu začít,  je  náš  řád. Řád /pořádek, systém/ v  osobních i pracovních činnostech. Ověřená zkušenost nám dává za pravdu. Srovnáme-li některý ze svých dnů chaotických a naopak prožitých v tzv. řádu, vědomí udrženého systému a pořádku nás velmi těší, cítíme se vnitřně spokojení.

Třetím faktorem je osobní disciplína, osobní přístup  /v tomto případě/ k terapii. Když máme potřebu něco změnit, zlepšit, měli bychom tomu věnovat dostatek času a energie.

Čtvrtým a posledním faktorem je vytrvat po dobu odborné pomoci, kterou terapeut objektivně stanoví.

A shrnutí ?  Máme problém s řečí, chceme se naučit správně mluvit, vytvoříme si během svého volného času chvíle, kdy můžeme a budeme svou řeč cvičit,   cílevědomě /disciplinovaně/ pracovat na svém verbálním projevu a vytrváme pod odborným dohledem.

A výsledek, chcete-li efekt ?

  • stoupne nám sebevědomí
  • okolí nám bude víc naslouchat a rozumět
  • budeme s chutí, rádi  komunikovat, rozšíří se naše aktivní slovní zásoba atd