Správná výslovnost a tempo řeči dospělých

Nácvik správné výslovnosti a tempa řeči u dospělých s obvyklými fyzickými, psychickými a mentálními schopnostmi není běžnou náplní logopedických terapií.

Dospělý jedinec většinou nemá potřebu měnit nebo upravovat svou nesprávnou výslovnost. Důvodem může být i to, že nejbližší na vadu neupozorňují a mají tendenci jeho chybnou artikulaci tolerovat. Potíže pak mohou nastat v okamžiku, kdy dospělý např. usiluje o pracovní pozici, při prezentaci a argumentaci před skupinou více osob či se do rodiny narodí dítě a rodič zjišťuje, že jeho potomek přejímá slyšenou nesprávně vyslovenou hlásku a napodobuje ji. Jedná se většinou o nesprávnou výslovnost tupých  /Č, Š, Ž/ a ostrých / C, S, Z/ sykavek, hlásek  R a Ř, a poměrně často se vyskytuje i nesprávná artikulace hlásky L.

Společenské okolí vnímá zvukovou odlišnost tvořené hlásky /hlásek/ od kodifikované normy a oprávněně ji považuje za vadnou. Co teď ? Máme několik možností - nesprávně vyslovovat dál a neřešit to, pokusit se o nápravu sám a/nebo ve spolupráci s řečovým odborníkem se vady zbavit. Nácvik správné výslovnosti u dospělých osob je možný, je relativně rychlý a nacvičené hlásky se zpravidla plně fixují a automatizují.

Tempo řeči – stupeň rychlosti, patří k modulačním faktorům mluvené řeči

Dospělý klient může mít potíže s řečí rychlou, překotnou nebo naopak je tempo patologicky zpomalené. Laik identifikuje sluchem rychlou, breptavou řeč velmi snadno. Jistě se vám už stalo, že jste byli osloveni pracovníkem call centra a prakticky mu nerozuměli. Rychlá řeč bývá běžnější. Svou roli sehrává současný společenský tlak, musíme rychle přemýšlet, rychle reagovat, být kreativní, flexibilní, přitom málo smysluplně odpočíváme, a tak se zvýšená psychická zátěž přirozeně odráží i na našem řečovém projevu.

Logopedické terapie jsou individuální a mohou být i skupinové. Zejména při skupinové terapii tempa řeči je další komunikační partner dobrou zpětnou vazbou.

 

Nácvik správné výslovnosti a konvenčního tempa řeči dospělých patří do rukou zkušeného klinického logopeda.

 

L. Kotlínová