Týdenní intenzivní logopedická reedukace

Novinka, která přispěje k nástupu spontánní řeči nebo správné výslovnosti. Pro další informace prosím navštivte sekci služby - Týdenní intenzivní logopedická reedukace.